Охорона праці-запорука успіху підприємства!

Правильно організована робота по забезпеченню безпеки праці підвищує дисциплінованість працівників, що в свою чергу веде до підвищення продуктивності праці, зниження кількості нещасних випадків та інших нештатних ситуацій, адже НАЙВИЩОЮ ЦІННІСТЮ є ЛЮДИНА, її ЖИТТЯ та ЗДОРОВЯ