Охорона і захист лісів

Ліс є особливим природним об’єктом, а також становить частину єдиної природної системи. Важлива особливість лісів полягає в тому, що вони є відтворюваним природним ресурсом, процес відтворення якого пов’язаний із значним терміном вирощування, тривалістю декілька десятиліть.

Організація охорони і захисту лісів передбачає комплекс організаційних, правових та інших заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб.

Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом систематичного спостереження лісовою охороною за станом лісів, своєчасного виявлення осередків шкідників деревних та чагарникових порід і хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких осередків, їхньої локалізації та ліквідації. Проблема охорони лісів від пожеж – одна з найбільш складних, які вирішуються працівниками лісового господарства як всієї України так і КП «Дарницьке лісопаркове господарство» зокрема.

Для підвищення рівня пожежної безпеки потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо питання збереження лісів і дотримання встановлених норм і правил пожежної безпеки в лісах, правильно організовувати використання лісів для масового відпочинку населення в цілях зменшення неорганізованого припливу людей в ліс підвищуючи пожежну безпеку, а також проводити міроприємства по посиленню протипожежної охорони в місцях масового відпочинку.

Основною причиною виникнення лісових пожеж на сьогоднішній день являється людський фактор, а саме недотримання елементарних правил поводження відпочиваючих з вогнем в лісі. Найбільша кількість пожеж, як правило, припадає на весняний період. У вихідні та святкові дні насадження лісових масивів підприємства, які безпосередньо примикають до житлової зони міста Києва, відвідує велика кількість киян та гостей міста, що призводить до різкого зростання джерел розповсюдження відкритого вогню.

У цілях попередження лісових пожеж в ліспаркгоспі:

  • щорічно розробляються та здійснюються відповідні заходи протипожежної профілактики в лісах;
  • різними засобами, в т.ч. і через ЗМІ, пропагандуються правила протипожежної безпеки та висвітлення проблем збереження лісів;
  • забезпечуєються координація заходів, спрямованих на охорону лісів від пожеж у межах своєї території;
  • На періоди високих класів пожежної небезпеки вводяться обмеження на відвідування громадянами лісів та заборона в’їзду в них транспортних засобів.

Для своєчасного виявлення осередків пожеж 2 пожежні вежі (Білодіброне та Микільське лісництва) обладнані телевізійними системами спостереження за лісами.

Для локалізації та ліквідації лісових пожеж задіюються 7 пожежних автомобілів підвищеної прохідності, з них 3 од. на базі ЗіЛ -131 та 4 од. на базі базі КАМАЗ – -43118, 5 тракторів різних модифікацій з пожежними плугами ПЛ-75-15, пожежний інвентар.

Для попередження розповсюдження лісових пожеж створюються та проводяться догляди за мінералізованими смугами та протипожежними розривами.

З метою недопущення автотранспорту на територію лісів влаштовуються різноманітні перепони (встановлюються шлагбауми, надовбні, перекопуються дороги).